Визначення теплових характеристик горизонтального грунтового теплообмінника геотермальної системи вентиляції

Ескіз

Дата

2017

Автори

Желих, Василь Михайлович
Савченко, Олена Олексіївна
Горбаченко, Лілія Петрівна
Штець, Василь Михайлович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Використання існуючих технологій нагрівання припливного повітря у системах вентиляції пов’язані з великим споживанням теплової енергії, отримання якої відбувається за рахунок використання електроенергії або органічних видів палива. Збільшення вартості традиційних енергоносіїв сприяє впровадженню технологій використання альтернативних джерел енергії. Для нагрівання припливного повітря у системах вентиляції є можливим використання низькопотенційної теплоти енергії ґрунту. Для відбору цієї енергії використовуються ґрунтові теплообмінники, які на даний час представлені великою різноманітністю конструкцій. В даній статті розглядається тепловий баланс прямої ділянки горизонтального ґрунтового теплообмінника. Для турбулентного режиму руху повітря у гладкостінному трубопроводі канального ґрунтового горизонтального теплообмінника встановлено залежність для визначення коефіцієнта тепловіддачі від внутрішньої поверхні стінки трубопроводу до повітря у теплообміннику.

Опис

Ключові слова

низькопотенційна енергія, геотермальна система вентиляції, горизонтальний ґрунтовий теплообмінник, коефіцієнт тепловіддачі, низкопотенциальная энергия, геотермальная система вентиляции, горизонтальный грунтовый теплообменник, коэффициент теплоотдачи, low-potential energy, geothermal ventilation system, horizontal ground-air heat exchanger, the heat transfer coefficient

Бібліографічний опис

Визначення теплових характеристик горизонтального грунтового теплообмінника геотермальної системи вентиляції / В. М. Желих, О. О. Савченко, Л. П. Горбаченко, В. М. Штець // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 9. - С. 75 - 79. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset