Визначення теплових характеристик горизонтального грунтового теплообмінника геотермальної системи вентиляції

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Використання існуючих технологій нагрівання припливного повітря у системах вентиляції пов’язані з великим споживанням теплової енергії, отримання якої відбувається за рахунок використання електроенергії або органічних видів палива. Збільшення вартості традиційних енергоносіїв сприяє впровадженню технологій використання альтернативних джерел енергії. Для нагрівання припливного повітря у системах вентиляції є можливим використання низькопотенційної теплоти енергії ґрунту. Для відбору цієї енергії використовуються ґрунтові теплообмінники, які на даний час представлені великою різноманітністю конструкцій. В даній статті розглядається тепловий баланс прямої ділянки горизонтального ґрунтового теплообмінника. Для турбулентного режиму руху повітря у гладкостінному трубопроводі канального ґрунтового горизонтального теплообмінника встановлено залежність для визначення коефіцієнта тепловіддачі від внутрішньої поверхні стінки трубопроводу до повітря у теплообміннику.
Опис
Ключові слова
низькопотенційна енергія, геотермальна система вентиляції, горизонтальний ґрунтовий теплообмінник, коефіцієнт тепловіддачі, низкопотенциальная энергия, геотермальная система вентиляции, горизонтальный грунтовый теплообменник, коэффициент теплоотдачи, low-potential energy, geothermal ventilation system, horizontal ground-air heat exchanger, the heat transfer coefficient
Бібліографічний опис
Визначення теплових характеристик горизонтального грунтового теплообмінника геотермальної системи вентиляції / В. М. Желих, О. О. Савченко, Л. П. Горбаченко, В. М. Штець // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 9. - С. 75 - 79. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання