Кількісні показники православних храмів і населення на териториї Чернігівщини у ХVIIІ - початку ХХI СТ.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Ященко, О. Ф.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглянуто кількісні показники православних храмів і населення на території Чернігівщини, їх взаємозалежність в період ХVIIІ – поч.ХХ I ст.. Висвітлено які вчені історії і теорії архітектури працювали з храмами Чернігівського регіону.
Опис
Ключові слова
Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, храмова архітектура, Чернігівщина, кількісні показники, кількісні показники
Бібліографічний опис
Ященко О. Ф. Кількісні показники православних храмів і населення на териториї Чернігівщини у ХVIIІ - початку ХХI ст. / О. Ф. Ященко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 39. - С. 190-194. - Бібліогр : 6 назв.
Зібрання