Вибір портфеля цінних паперів на основі моделі його відповідності ринку

Ескіз

Дата

2011

Автори

Мінаєва, Ю. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто задачу вибору портфеля цінних паперів, подібного за поводженням до поводження ринку цінних паперів. Розв”язок поставленої задачі запропоновано виконувати шляхом побудови та порівняння бінарних матриць, що характеризують структуру ринку і обраного потрфеля. Наведено приклад.

Опис

Ключові слова

портфель цінних паперів, вибір портфеля цінних паперів, кластеризація, дендрограма, бінарне дерево, кафедра основ інформатики

Бібліографічний опис

Мінаєва Ю. І. Вибір портфеля цінних паперів на основі моделі його відповідності ринку / Ю. І. Мінаєва // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2011. – № 6. – С. 144 - 150. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset