Вибір портфеля цінних паперів на основі моделі його відповідності ринку

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто задачу вибору портфеля цінних паперів, подібного за поводженням до поводження ринку цінних паперів. Розв”язок поставленої задачі запропоновано виконувати шляхом побудови та порівняння бінарних матриць, що характеризують структуру ринку і обраного потрфеля. Наведено приклад.
Опис
Ключові слова
портфель цінних паперів, вибір портфеля цінних паперів, кластеризація, дендрограма, бінарне дерево, кафедра основ інформатики
Бібліографічний опис
Мінаєва Ю. І. Вибір портфеля цінних паперів на основі моделі його відповідності ринку / Ю. І. Мінаєва // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2011. – № 6. – С. 144 - 150. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання