Прийоми формування глибинно-просторової композиції водно-зеленого діаметру міста

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаються пріоритетні напрямки досліджень еколого- містобудівної ситуації, відновлення природно-ландшафтного середовища та історико-культурної цінності прибережних територій Дніпра. На основі вивчення вітчизняних теоретичних досліджень та досвіду проектування виділяються прийоми розвитку глибинно-просторової композиційної організації водно-зеленого діаметру Києва.
Опис
Ключові слова
глибинно-просторова композиція, водно-зелений діаметр, ландшафтна структура, прибережні зони, кафедра дизайну архітектурного середовища
Бібліографічний опис
Щурова В. А. Прийоми формування глибинно-просторової композиції водно-зеленого діаметру міста / В. А. Щурова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 46. - С. 367 - 371. - Бібліогр : 3 назви.
Зібрання