Методичні засади стандартизації геоінформаційних моделей для систем просторового планування

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведено класифікацію наборів геопросторових даних, які створюються в складі документації просторового планування. Розглянуто принципи та методологія стандартизації геоінформаційних моделей для систем просторового планування та містобудівного кадастру на основі використання міжнародних базових стандартів серії ISO 19100 Географічна інформація / Геоматика.
Опис
Ключові слова
кафедра міського будівництва, системи просторового планування, містобудівна документація, містобудівний кадастр, геопросторові дані, геоінформаційна система, геоінформаційні моделі, системы пространственного планирования, градостроительная документация, градостроительный кадастр, пространственные данные, геоинформационная система, геоинформационные модели, spatial planning systems, spatial planning documentation, urban cadastre, spatial data, geoinformation system, geoinformation models
Бібліографічний опис
Лященко А. А. Методичні засади стандартизації геоінформаційних моделей для систем просторового планування / А. А. Лященко, В. І. Нудельман // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 68. – С. 734-744. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання