Тенденцiї розвитку енергоефективного будiвництва в Українi

Ескіз

Дата

2014

Автори

Захарченко, П. В.
Огороднік, І. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ДНДІБК

Анотація

Подано тенденцiї розвитку енергоефективного будiвництва на Українi. Показана необхiднiсть розпочинати його на стадії проектування нового будівництва та вибору конструктивних рішень та ефективних будiвельних матерiалiв, з подальшим впровадженням на стадiї експлуатацiї будiвель.

Опис

Ключові слова

кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві, енергоефективнiсть, будiвництво, опiр теплопередачi, керамiчнi крупноформатнi пористо-порожнистi блоки, вимоги нормативних документiв

Бібліографічний опис

Захарченко П. В. Тенденцiї розвитку енергоефективного будiвництва в Українi / П. В. Захарченко, І. В. Огороднік // Будівельні конструкції : зб. наук. праць / Держ. підприємство «Держ. наук.-досл. ін-т буд. конструкцій» ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДНДІБК, 2014. – Вип. 80. – С. 28 – 31. – Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset