Вип. 80

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Енергоефективні будинки з автоклавного газобетону
  (ДНДІБК, 2014) Лаповська, С. Д.; Волошина, Т. М.
  В статті проаналізовано перспективність застосування виробів з автоклавного ніздрюватого бетону для зведення огороджувальних конструкцій будинків з низьким споживанням енергії. Показано, що при забезпеченні достатньої «герметичності» оболонки будинку, ніздрюватий бетон є високоефективною основою для будівель з наближеним до нуля споживанням енергії.
 • Документ
  Моделирование теплопередачи через наружное ограждение зданий с учетом непрерывного действия климатических факторов
  (ДНДІБК, 2014) Басок, Б. И.; Накорчевский, А. И.
  Изложены методика и пример расчета теплопередачи через наружные ограждения зданий с учетом непрерывного действия совокупности климатических факторов.
 • Документ
  Експериментальні дослідження теплозабезпечення адміністративної будівлі за опалювальний період 2012-2013 рр.
  (ДНДІБК, 2014) Басок, Б. І.; Давиденко, Б. В.; Лисенко, О. М.
  Проведено експериментальні дослідження теплозабезпечення адміністративної будівлі за опалювальний період. Представлені основні результати виконаних досліджень.
 • Документ
  Особливості теплозабезпечення адміністративної будівлі на основі індивідуального теплового пункту
  (ДНДІБК, 2014) Басок, Б. І.; Лисенко, О. М.; Приємченко, В. П.; Андрейчук, С. В.
  В роботі представлені результати експериментальних досліджень експлуатації індивідуального теплового пункту. Проведено порівняльний аналіз енергоефективності споживання теплової енергії в умовах централізованого теплопостачання та теплопостачання на основі автоматизованого індивідуального теплового пункту.
 • Документ
  Аналіз методів розрахунку ефективності прямолінійних порожнистих трубчастих світловодів
  (ДНДІБК, 2014) Радомцев, Д. О.
  В статті описано процес дослідження новітніх систем інтегрального освітлення зумовив появу низки методів розрахунку ефективності світловодів та освітленості архітектурного простору від них. В статті аналізуються базові математичні моделі, які дозволяють в спрощеній формі визначити значення характеристик світлового поля від прямолінійних трубчастих світловодів.
 • Документ
  Тенденцiї розвитку енергоефективного будiвництва в Українi
  (ДНДІБК, 2014) Захарченко, П. В.; Огороднік, І. В.
  Подано тенденцiї розвитку енергоефективного будiвництва на Українi. Показана необхiднiсть розпочинати його на стадії проектування нового будівництва та вибору конструктивних рішень та ефективних будiвельних матерiалiв, з подальшим впровадженням на стадiї експлуатацiї будiвель.
 • Документ
  Особливості врахування регульованого сонцезахисту у розрахунках сонячних теплонадходжень
  (ДНДІБК, 2014) Сергейчук, О. В.
  Теплові надходження від сонця залежать від кліматичних умов. Розглядаються особливості врахування клімату різних регіонів України при їх розрахунках. Методика орієнтована на використання кліматичних даних, що наводяться у ДСТУ з будівельної кліматології. Вона дозволяє визначити вплив регульованих сонцезахисних пристроїв на загальні сонячні теплонадходження.