Способи подання моделі будівельного об'єкта

Ескіз

Дата

2011

Автори

Бородавка, Є. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проаналізовано інформацію, якою оперують архітектурно-будівельні САПР та проведено її декомпозицію на складові. Виокремлено основні моделі подання будівельного об'єкта в розрізі різних потреб проектування та встановлено взаємозв'язки між ними. Дослідження проведено в контексті розробки методології створення універсальних розширюваних САПР.

Опис

Ключові слова

модель, інформація, метадані, архітектурно-будівельні САПР, CAx-засоби, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Бородавка Є. В. Способи подання моделі будівельного об'єкта / Є. В. Бородавка // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2011. – № 8. – С. 100 - 106. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset