Способи подання моделі будівельного об'єкта

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано інформацію, якою оперують архітектурно-будівельні САПР та проведено її декомпозицію на складові. Виокремлено основні моделі подання будівельного об'єкта в розрізі різних потреб проектування та встановлено взаємозв'язки між ними. Дослідження проведено в контексті розробки методології створення універсальних розширюваних САПР.
Опис
Ключові слова
модель, інформація, метадані, архітектурно-будівельні САПР, CAx-засоби, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Бородавка Є. В. Способи подання моделі будівельного об'єкта / Є. В. Бородавка // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2011. – № 8. – С. 100 - 106. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання