Модель трифуркаций программ развития организаций

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Рассматрена модель трифуркаций программ организационного развития. Предложена модель трифуркаций на жизненном цикле развития организаций с учетом взаимосвязей операционной и проектной деятельности организации.
Опис
Ключові слова
заинтересованные стороны, модель трифуркаций, программы организационного развития, операционная и проектная деятельность, кафедра управления проектами
Бібліографічний опис
Бушуев С. Д. Модель трифуркаций программ развития организаций / С. Д. Бушуев, Д. А. Харитонов, В. Б. Рогозина // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2012. – № 12. – С. 23 - 25. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання