Інформаційна технологія оцінювання результатів наукової діяльності на основі проектно-векторних моделей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Андрашко, Юрій Васильович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дисертацію присвячено розробці інформаційної технології оцінювання результатів наукової діяльності суб’єктів освітніх просторів: закладів вищої освіти, їх структурних підрозділів, науковців тощо. Ця інформаційна технологія включає множинну та математичну моделі представлення результатів наукових досліджень суб’єктів освітнього простору та методи їх оцінювання: метод комплексного оцінювання на основі розрахунку узагальненого об’єму m-симплексу; скалярний PR-q метод оцінювання результатів науково-дослідної діяльності СОП на основі графу цитування. Удосконалено метод автоматичного визначення напрямків наукових досліджень, що дає змогу оцінити напрям наукових досліджень як окремий суб’єкт освітнього простору. Знайдені методи оцінювання результатів діяльності СОП дозволяють розглядати оцінки як динамічні величини, тому дають змогу прогнозувати динаміку їх зміни, зокрема перспективність напрямів наукових досліджень. Розроблені методи оцінювання науково-дослідної діяльності впроваджено як мікросервіси інформаційно-аналітичної системи «База науковців України».
Опис
Ключові слова
проектно-векторна методологія, суб’єкт освітнього простору, наукова діяльність, оцінювання результатів, бібліометричний індекс, m-симплекс, граф цитування
Бібліографічний опис
Андрашко Ю. В. Інформаційна технологія оцінювання результатів наукової діяльності на основі проектно-векторних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 /Андрашко Юрій Васильович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2018. - 24 c.-Бібліограф. : с 16 - 18.
Зібрання