Категорії "ідеї" та "теми" в художньому проектуванні

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаються категорії "ідеї" і "теми" в художньому проектуванні як інструмент аналізу та формування архітектурно-дизайнерської композиції середовищного комплексу.
Опис
Ключові слова
кафедра дизайну архітектурного середовища, "ідея", "тема", художнє проектування, композиція, середовищний комплекс, "идея", художественное проектирование, композиция, средовой комплекс, "idea", "subject", environmental design, composition, environmental complex
Бібліографічний опис
Праслова В. О. Категорії "ідеї" та "теми" в художньому проектуванні / В. О. Праслова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 26. - С. 82-86. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання