Категорії "ідеї" та "теми" в художньому проектуванні

Ескіз

Дата

2011

Автори

Праслова, В. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядаються категорії "ідеї" і "теми" в художньому проектуванні як інструмент аналізу та формування архітектурно-дизайнерської композиції середовищного комплексу.

Опис

Ключові слова

кафедра дизайну архітектурного середовища, "ідея", "тема", художнє проектування, композиція, середовищний комплекс, "идея", художественное проектирование, композиция, средовой комплекс, "idea", "subject", environmental design, composition, environmental complex

Бібліографічний опис

Праслова В. О. Категорії "ідеї" та "теми" в художньому проектуванні / В. О. Праслова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 26. - С. 82-86. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset