Участь генпідрядника в організації будівельного виробництва на будівельному майнадчику повинна починатися своєчасно

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Чертков, Олег Юрійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Описується одна з форм організації будівельного виробництва та метод її удосконалення. Зосереджується увага на важливості залучення генпідрядної організації при виконанні робіт для забезпечення покращення техніко- економічних показників кінцевого результату.
Опис
Ключові слова
кафедра технології будівельного виробництва, генпідрядник, організація, субпідрядник, замовник, будівництво, якість, вартість, термін будівництва, генподрядчик, организация, субподрядчик, заказчик, строительство, качество, стоимость, сроки строительства, general contractor, organization, subcontractor, customer, construction, quality, cost, construction period
Бібліографічний опис
Чертков О. Ю. Участь генпідрядника в організації будівельного виробництва на будівельному майданчику повинна починатися своєчасно / О. Ю. Чертков // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 46. - С. 601 - 606. – Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання