Напрямки модернізації електроприводу головного механізму підйому cfa-установок на базі кранів мкг-25

Ескіз

Дата

2011

Автори

Ярас, В. І.
Погребний, О. А.
Мазур, В. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проаналізовано напрямки модернізації електроприводу головного механізму підйому установок для виготовлення буроін’єкційних паль на базі гусеничних кранів МКГ-25. Обґрунтовано підхід до модернізації шляхом імпульсного регулювання струму в колі ротора асинхронного двигуна. Описано роботу дослідного зразка системи в режимі плавного регулювання швидкості.

Опис

Ключові слова

кафедра електротехніки та електроприводу, електропривід змінного струму, буроін’єкційні палі, імпульсне регулювання, электропривод переменного тока, буроинъекционные сваи, импульсное регулирование, the AC electric drive, CFA piles, impulse control

Бібліографічний опис

Ярас В. І. Напрямки модернізації електроприводу головного механізму підйому cfa-установок на базі кранів мкг-25 / В. І. Ярас, О. А. Погребний, В. М. Мазур // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 77. – С. 92 - 95. – Бібліогр.: 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset