Напрямки модернізації електроприводу головного механізму підйому cfa-установок на базі кранів мкг-25

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано напрямки модернізації електроприводу головного механізму підйому установок для виготовлення буроін’єкційних паль на базі гусеничних кранів МКГ-25. Обґрунтовано підхід до модернізації шляхом імпульсного регулювання струму в колі ротора асинхронного двигуна. Описано роботу дослідного зразка системи в режимі плавного регулювання швидкості.
Опис
Ключові слова
кафедра електротехніки та електроприводу, електропривід змінного струму, буроін’єкційні палі, імпульсне регулювання, электропривод переменного тока, буроинъекционные сваи, импульсное регулирование, the AC electric drive, CFA piles, impulse control
Бібліографічний опис
Ярас В. І. Напрямки модернізації електроприводу головного механізму підйому cfa-установок на базі кранів мкг-25 / В. І. Ярас, О. А. Погребний, В. М. Мазур // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 77. – С. 92 - 95. – Бібліогр.: 8 назв.
Зібрання