Управління якістю : методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять

Ескіз

Дата

2019

Автори

Галінський, Олександр Михайлович
Ємельянова, Олена Миколаївна
Титок, Вікторія Вікторівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Методичні вказівки з дисципліни «Управління якістю» призначені для закріплення на практичних заняттях теоретичних знань у сфері управління якістю продукції та послуг, набуття навичок щодо розробки та впровадження систем управління якістю відповідно до рекомендацій міжнародних стандартів ISO серії 9000. Зміст практичних занять за вказаною дисципліною відповідає навчальній робочій програмі. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 ««Будівництво і цивільна інженерія» та 073 «Менеджмент», для контролю з боку викладача й самоконтролю засвоєння навчального матеріалу безпосередньо студентами.

Опис

Ключові слова

кафедра організації і управління будівництвом, менеджмент

Бібліографічний опис

Управління якістю: методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять для студентів спеціальностей 192 «Будівництво і цивільна інженерія» та 073 «Менеджмент» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : О. М. Галінський, О. М. Ємельянова, В. В. Титок. – Київ : КНУБА, 2019. – 32 с. - Бібліогр. : с. 29-31.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced