Організація, планування і управлення в будівництві

Ескіз

Дата

2023

Автори

Савенко, В.І.
Лівінський, О.М.
Курок О. І.
Бондаренко М.І.
Куліков П.М.
Виноградов В.В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Людмила

Анотація

У підручнику викладені основні положення з організації, планування і управління будівельним виробництвом з урахуванням змін правових положень і організаційних структур будівельних організацій в умовах ринкових відносин. Розглянуті загальні положення організації будівельного виробництва, організації виконання будівельних процесів і підготовки будівельного виробництва, відомості про нормативну і проектно-технологічну документацію, організацію будівельного майданчика, організацію і календарне планування. В підручнику враховані останні Законодавчі та нормативні зміни.Також подаються приклади виконання курсових робіт, проектів та відповідних розділів дипломних проектів здобувачів вищої освіти будівельної спеціальності та сучасні відомості про Міжнародні стандарти в галузі управління якістю будівництва.. . Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів будіве-льного профілю. Велика подяка студентам,аспірантам та спеціалістам, які допомагали у підготовці матеріалів підручника Пальчику С.П., Полосенку О.В.,Ткачуку В.М., Шевчуку Д.О., Герус Олі, Осиповій А.О., Орлик О.В., Прокопенку М.В.

Опис

Ключові слова

кафедра організації та управління будівництвом, кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування, організація, планування, будівництво, календарне планування, міжнародні стандарти

Бібліографічний опис

Організація, планування і управління в будівництві: підручник / Савенко В. І., Лівінський О. М., Курок О. І., Бондаренко М. І., Куліков П. М., Виноградов В. В. ; під заг. ред. : Савенка В. І. [та ін.] ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - Вид. 2-ге, випр. і доп. - Київ : Людмила, 2023. - 579 с. : іл. - Бібліогр. : с. 574 - 579.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced