Інформаційна технологія забезпечення діяльності митного поста в умовах турбулентних впливів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Вялкова, Віра Іванівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової задачі розробки моделей, методів та засобів аналізу та удосконалення організаційного, інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності митного поста. В роботі проведено аналіз організаційного, інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності митного поста. Вперше розроблено метод оцінки навантаження спеціалістів та уточнення чисельності персоналу МП в умовах турбулентних впливів. Вперше розроблено метод оцінки показників якості фахівця митного поста, що базується на інтерпретації його діяльності у вигляді одноканальної безпріоритетної системи масового обслуговування з обмеженим часом очікування в черзі. Розроблено модель та метод проектування раціональної структури системи підтримки прийняття рішень для оперативного персоналу МП в умовах турбулентних впливів. Удосконалено метод вибору раціональної моделі подання знань для реалізації бази знань СППР для персоналу МП.
Опис
Ключові слова
організаційне забезпечення, інформаційне забезпечення, аналітичне забезпечення, митний пост, система підтримки прийняття рішень, система масового обслуговування, база знань
Бібліографічний опис
Вялкова В. І. Інформаційна технологія забезпечення діяльності митного поста в умовах турбулентних впливів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Вялкова Віра Іванівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2014. - 21 с. - Бібліогр. : с. 17 - 19
Зібрання