Принципи гармонізації архітектурного середовища пенітенціарних комплексів

Ескіз

Дата

2015

Автори

Третяк, Ю. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Висвітлюються питання виявлення напрямів і перспектив формування, вдосконалення й розвитку архітектурного середовища пенітенціарних компле-ксів. Розроблено й охарактеризовано принципи гармонізації середовища пені-тенціарних комплексів як системних об‘єктів архітектурно-містобудівної те-орії і практики.

Опис

Ключові слова

архітектурне середовище пенітенціарних комплексів, принципи гармонізації, типологічні рівні середовища, архитектурная среда пенитенциарных комплексов, принципы гармонизации, типологические уровни среды, architectural environment of prison systems, the principles of har-monization, typological levels of protection

Бібліографічний опис

Третяк Ю. В. Принципи гармонізації архітектурного середовища пенітенціарних комплексів / Ю. В. Третяк // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відпов. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 58. – С. 517-524. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset