Дослідження першого етапу трансформації модуьного елемента енергоефективної системи S4

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Досліджується перший етап трансформаціїелемента К2енергоефективноїсистеми S4.Наводяться закономірності зміни параметрів r та ℓпри трансформації системи з площини, в залежності від кутів α,β,γ та сторони а.
Опис
Ключові слова
модульний елемент, трансформація елемента енергоефективної системи S4
Бібліографічний опис
Лісун І. С. Дослідження першого етапу трансформації модуьного елемента енергоефективної системи S4 / І. С. Лісун // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 7. - С. 161 - 166. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання