Частоти власних коливань прямокутної шарнірно-обпертої пластини. Повідомлення 2: Чисельні експерименти

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається задача визначення частот власних коливань прямокутної шарнірно-обпертої пластини сталої товщини. В рамках моделі лінійної просторової теорії пружності ізотропного тіла запропоновано розв’язок задачі на основі узагальненого методу скінченних інтегральних перетворень.
Опис
Ключові слова
кафедра опору матеріалів, кафедра вищої математики, визначення частот власних коливань, прямокутна шарнірно-обперта пластина, метод скінченних інтегральних перетворень
Бібліографічний опис
Жупаненко І. В. Частоти власних коливань прямокутної шарнірно-обпертої пластини. Повідомлення 2: Чисельні експерименти / І. В. Жупаненко, В. К. Чибіряков // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 50. - С. 223-229. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання