Частоти власних коливань прямокутної шарнірно-обпертої пластини. Повідомлення 2: Чисельні експерименти

Ескіз

Дата

2013

Автори

Жупаненко, І. В.
Чибіряков, В. К.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядається задача визначення частот власних коливань прямокутної шарнірно-обпертої пластини сталої товщини. В рамках моделі лінійної просторової теорії пружності ізотропного тіла запропоновано розв’язок задачі на основі узагальненого методу скінченних інтегральних перетворень.

Опис

Ключові слова

кафедра опору матеріалів, кафедра вищої математики, визначення частот власних коливань, прямокутна шарнірно-обперта пластина, метод скінченних інтегральних перетворень

Бібліографічний опис

Жупаненко І. В. Частоти власних коливань прямокутної шарнірно-обпертої пластини. Повідомлення 2: Чисельні експерименти / І. В. Жупаненко, В. К. Чибіряков // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 50. - С. 223-229. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset