Побудова редукованої моделі параметричних коливань циліндричної оболонки при чистому згині

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Автори
Гоцуляк, Є. О.
Дехтярюк, Є. С.
Лук’янченко, О. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Побудована динамічна модель параметричних коливань циліндричної оболонки при дії прикладених на торцях пар сил. Дискретизація континуальної моделі виконана за допомогою методу скінченних елементів із застосуванням сучасного обчислювального комплексу. Редукування дискретної моделі оболонки здійснено на основі методу узагальнених координат. Досліджено питання вибору базисних функцій для адекватного описання докритичної поведінки оболонки при чистому згині.
Опис
Ключові слова
параметричні коливання, циліндрична оболонка, метод скінченних елементів, чистий згин, кафедра теоретичної механіки
Бібліографічний опис
Гоцуляк Є. О. Побудова редукованої моделі параметричних коливань циліндричної оболонки при чистому згині / Є. О. Гоцуляк, Є. С. Дехтярюк, О. О. Лук’янченко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2009. – Вип.84. – С. 11 - 19. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання