Аналіз існуючих методик розрахунку панелей з перехресно-клеєної деревини за другим граничним станом

Ескіз

Дата

2019

Автори

Михайловський, Д. В.
Комар, Д.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Зведення висотних будівель з па- нелей із перехресно-клеєної деревини набуває все більшого розповсюдження в усьому світ. Об’єми виготовлення панелей з перехресно- клеєної деревини за останні десять років зросли більше ніж в двічі. Однак, враховуючи досить малий, в порівнянні з іншими традиційними конструкційними матеріалами, досвід застосування цих панелей, методика їх розрахунку потребує подальшого розвитку і удосконалення. У вітчизняних нормах проектування як і у навчально-методичній літературі не міститься жодних даних щодо особливостей розрахунку панелей з перехресно-клеєної деревини. В цій статті розглянуто наявні в світовій практиці методики розрахунку панелей з перехресно-клеєної деревини. Проведено чисельні дослідження і аналіз наявних методик для трьох, п’яти та семи шарових панелей різних прольотів під дією рівномірно розподіленого навантаження різної інтенсивності. За результатом проведеного аналізу наявних в світовій практиці методик розрахунку пане- лей з перехресно-клеєної деревини за другим граничним станом, визначено діапазон їх застосування для різних прольотів та для різних рівнів інтенсивності рівномірно розподіленого навантаження.

Опис

Ключові слова

кафедра металевих та дерев’яних конструкцій, перехресно-клеєна деревина, другий граничний стан, напружено-деформований стан, сross-laminated timber, serviceability limit state, panels of cross-laminated timber, stress-strain state, панелі з перехресно-клеєної деревини

Бібліографічний опис

Михайловський Д. В. Аналіз існуючих методик розрахунку панелей з перехресно-клеєної деревини за другим граничним станом / Д. В. Михайловський, Д. Комар // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-тет буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 5. - С. 16-24. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset