Моделювання смерчового навантаження на великогабаритні споруди

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Автори
Іванченко, Г. М.
Голуб, О. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На сьогодні в Україні і в сусідніх державах не існує нормативної бази на врахування смерчового навантаження при проектуванні, рекомендацій по його моделюванню та алгоритму розрахунку споруд та конструкцій на його дію. В науковій літературі розглядаються декілька спрощених моделей смерчу, але здебільшого для вивчення самого явища, а не його взаємодію з іншими об’єктами. Тому дослідження в цьому напрямку є актуальними.
Опис
Ключові слова
смерч, смерчове навантаження, обертальний рух повітря, математична модель, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Іванченко Г. М. Моделювання смерчового навантаження на великогабаритні споруди / Г. М. Іванченко, О. О. Голуб // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 75. – С. 57 – 60. – Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання