Дослідження стійкості циліндричної оболонки з урахуванням реальних недосконалостей форми

Ескіз

Дата

2012

Автори

Костіна, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядається вплив реальних недосконалостей геометричної форми на стійкість сталевої циліндричної оболонки. Використана нова методика дослідження стійкості недосконалих оболонок. Наведено результати досліджень, дані рекомендації з підвищення стійкості таких об'єктів

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, стійкість недосконалих оболонок, програмний комплекс NASTRAN

Бібліографічний опис

Костіна О. В. Дослідження стійкості циліндричної оболонки з урахуванням реальних недосконалостей форми / О. В. Костіна // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 90. - С. 108 - 112. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset