Педагогіка: методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять вимоги щодо підготовки до практичних занять і самостійної підготовки, змістовні модулі, ключові слова тем, літературу для самостійної підготовки, а також вимоги до виконання й оформлення індивідуальних завдань (рефератів). Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» спеціалізації «Фізичне виховання і спорт».
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
педагогіка, кафедра професійної освіти
Бібліографічний опис
Педагогіка : методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» спеціалізації «Фізичне виховання і спорт» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач Ю. С. Красильник. - Київ : КНУБА, 2023. - 52 с. - Бібліогр. : с. 46 - 51.