Green standards for improving office activities in new conditions

Ескіз

Дата

2020

Автори

Кривомаз, Татьяна
Карпенко, Н.С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА ; ІТГІП

Анотація

Пандемія COVID-19 та карантин змусили компанії перебудувати офісну діяльність для ефективної роботи в кризових умовах. При цьому зелені стандарти можуть виступати у ролі орієнтира, оскільки гармонічне поєднання екологічних, економічних та соціальних аспектів завжди залишається актуальним. Рекомендації по перебудові офісної роботи включають реорганізацію робочих графіків з розширенням можливостей дистанційної праці, проведення безконтактних нарад та зустрічей з використанням сучасних технологій зв’язку, переобладнання офісного простору з урахуванням вимог соціальної дистанції, інноваційних заходів по покращенню умов праці і робочого мікроклімату, нових правил взаємодії у місцях загального користування, посилення норм гігієни та дезінфекції приміщень для підвищення безпеки. Застосування зелених стандартів в офісній діяльності зменшує негативний вплив організації на довкілля, сприяє ефективному управлінню ресурсами та енергозбереженню, оптимізує закупівлі та поводження з відходами, підвищує якість і комфорт внутрішнього середовища приміщень, покращує стан здоров’я та працездатність працівників, що водночас позитивно відображається на економічних та репутаційних показниках компанії.

Опис

Ключові слова

green office, green certification, pandemic, environmental safety, зелений офіс, зелена сертифікація, пандемія, екологічна безпека, кафедра технології захисту навколишнього середовища та охорони праці

Бібліографічний опис

Кривомаз Т. І. Зелені стандарти для покращення офісної діяльності в нових умовах / Т. І. Кривомаз, Н. С. Карпенко // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; Ін.-телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; відп. ред. О. М. Трофимчук. - Київ : КНУБА : ІТГІП, 2020. - Вип. (2) 34. - С. 5 - 21. - Бібліогр. : 38 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset