Обернена задача будівельної механіки армованої циліндричної оболонки зі склопластику

Ескіз

Дата

2017

Автори

Бараненко, В. О.
Волчок, Д. Л.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядається постановка оберненої задачі будівельної механіки – оптимального проектування ортотропної циліндричної оболонки зі склопластику, стисненої поздовжніми силами за критерієм матеріаломісткості з урахуванням обмежень за міцністю, місцевій та загальній втраті стійкості. Змінними проектування є товщина, радіус і відносний вміст армуючих волокон. Реалізація задачі виконана за допомогою методів множників Лагранжа і Монте-Карло. Наводяться результати чисельних експериментів. Розглянуто вплив нечіткого опису навантаження на оптимальний проект. Наводиться оцінка коефіцієнта надійності за навантаженням для деяких випадків інформаційних ситуацій щодо опису нечітких величин повздовжньої сили.

Опис

Ключові слова

обернена задача, циліндрична армована оболонка, нечіткі величини, оптимальне проектування конструкцій, невизначене програмування, нечітке моделювання

Бібліографічний опис

Бараненко В. О. Обернена задача будівельної механіки армованої циліндричної оболонки зі склопластику / В. О. Бараненко, Д. Л. Волчок // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2017. – Вип. 98. – С. 89-103. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset