Типологія об'ємних композицій дерев'яних церков Волині XIX - початку ХХ ст.

Ескіз

Дата

2015

Автори

Смолінська, О. Е.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті проаналізовано характер храмобудівної спадщини Волині з точки зору вирішення об’ємно-просторових структур. Запропоновано класифікацію об’ємних композицій дерев’яних церков Волині ХІХ – початку ХХ ст. З’ясовано, що попри запровадження практики будівництва храмів за «зразковими» проектами, на території колишньої Волинської губернії подекуди зберігалися традиційні типи новозбудованих волинських храмів, що зумовило існування широкого спектру об’ємно-просторових композицій в дерев’яному зодчестві досліджуваного регіону.

Опис

Ключові слова

Волинь, дерев’яна церква, об’ємна композиція

Бібліографічний опис

Смолінська О. Е. Типологія об'ємних композицій дерев'яних церков Волині XIX - початку ХХ ст. / О. Е. Смолінська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 38. - С. 421-428. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset