Стійкість плоскої форми згину консольної двотаврової балки зі змінною висотою стінки за методом Рітца

Ескіз недоступний
Дата
2008
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Використання в конструкціях будівель зварних двотаврів змінного перерізу відкрило можливість знаходити раціональні системи за рахунок економічного розподілу матеріалу вздовж конструкцій та виявляти додаткові резерви несучої спроможності. Однією з таких задач є задача з визначення стійкості плоскої форми згину двотаврових балок зі змінною висотою стінки.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, двотаврова балка, метод Рітца
Бібліографічний опис
Іванченко Г. М. Повне внутрішнє відображення розривних хвиль на межах анізотропних середовищ / Г. М. Іванченко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 82. - С. 146 - 153. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання