Розвиток теорії розрахунку та проектування рамних каркасів змінного двотаврового перерізу з гнучкою стінкою

Ескіз

Дата

2010

Автори

Білик, С. І.
Скляров, І. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проведено аналіз існуючих методик розрахунку двотаврів з гнучкою стінкою при сумісній дії нормальних та дотичних напружень за нормами країн СНД та Європейськими нормами. На основі попередніх досліджень запропоновано розрахункову модель перерізу рамного елемента та формулу визначення граничного згинального моменту при урахуванні закритичної роботи гнучкої стінки. Відштовхуючись від робіт Папковича, Броуде, Тимошенко, Власова, Смірнова на основі енергетичного критерію для рамних елементів двотаврового перерізу змінної жорсткості з гнучкою стінкою встановлено умови міцності при сумісній дії згинального моменту, поперечної та повздовжньої сили.

Опис

Ключові слова

кафедра металевих і дерев'яних конструкцій, рами змінної жорсткості, зварні двотаври, двотаври з гнучкою стінкою, розрахункові умови міцності, сталеві каркаси

Бібліографічний опис

Білик С. І. Розвиток теорії розрахунку та проектування рамних каркасів змінного двотаврового перерізу з гнучкою стінкою / С. І. Білик, І. О. Скляров // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М .Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 38. - С. 48 - 56. - Бібліогр. : 17 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset