Спортивна підготовка в екстремальних умовах зовнішнього середовища: методичні вказівки

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА, Талком
Анотація
Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Спортивна підготовка в екстремальних умовах зовнішнього середовища». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня магістр денної та заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
підготовка спортивна, умови екстремальні, кафедра фізичного виховання і спорту
Бібліографічний опис
Спортивна підготовка в екстремальних умовах зовнішнього середовища: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня магістр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Ю. В. Човнюк. - Київ : КНУБА, Талком, 2023. - 41 с.