Спортивна підготовка в екстремальних умовах зовнішнього середовища: методичні вказівки

Ескіз

Дата

2023

Автори

Човнюк, Юрій Васильович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА, Талком

Анотація

Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Спортивна підготовка в екстремальних умовах зовнішнього середовища». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня магістр денної та заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

підготовка спортивна, умови екстремальні, кафедра фізичного виховання і спорту

Бібліографічний опис

Спортивна підготовка в екстремальних умовах зовнішнього середовища: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня магістр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Ю. В. Човнюк. - Київ : КНУБА, Талком, 2023. - 41 с.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced