Моделювання динамічних систем методами мови графів зв’язку

Ескіз недоступний
Дата
2005
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Моделювання є однією з головних складових частин наукового методу пізнання. Відомо, що якісна і ґрунтовна освіта не можлива без надійного і творчого засвоєння наукового методу. На цій підставі потрібно звернути увагу до вивчення нових методів процесу моделювання, що дає змогу практично, власним досвідом відчути переваги та потужність наукового методу.
Опис
Ключові слова
кафедра машин і обладнання технологічних процесів, системи динамічні, методи моделювання
Бібліографічний опис
Яковенко В. Б. Моделювання динамічних систем методами мови графів зв’язку / В. Б. Яковенко // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2005. - Вип. 17. - С. 63 - 68. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання