Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в двовимірних тілах при температурному навантаженні

Ескіз

Дата

2014

Автори

Шкриль, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На основі моментної схеми скінченних елементів (МССЕ) реалізована методика визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень (КІН) в двовимірних тілах при дії температурного навантаження. Результати розвязання тестових задач показують, що енергетичні методи визначення КІН є більш ефективними порівняно із прямим методом.

Опис

Ключові слова

двовимірна задача, коефіцієнт інтенсивності напружень, температурне навантаження, метод скінченних елементів, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Шкриль О. О. Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в двовимірних тілах при температурному навантаженні / О. О. Шкриль // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2014. – Вип. 93. – С. 125 - 133. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset