Теоретико-методологічні основи функціонування будівельних організацій в конкурентному середовищі

Ескіз

Дата

2005

Автори

Анін, Віктор Іванович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Створено інноваційну економетричну модель прогнозування поведінки основних учасників інвестиційного процесу у вигляді функції корисності, яка дозволяє мінімізувати інвестиційні ризики, виявити синергічний ефект кожної альтернативи діяльності та у відповідності з нею сформувати раціональну стратегію інвестування та календарний план виробництва будівельно-монтажних та спеціальних робіт. Здійснено значний науковий внесок у застосування теоретико-ігрових методів і моделей до потреб оцінки й вибору альтернатив стратегії діяльності суб’єктів будівельного виробництва. Інвестори та підрядники мають можливість разом з альтернативами календарного плану визначити величину синергічного ефекту як суму додаткового прибутку від обраного набору об'єктів та робіт за умови врахування встановлених ресурсних обмежень та ситуації на ринку будівельних робіт та послуг.

Опис

Ключові слова

матрична теорія ігор, вектор-стратегія, ігрова ситуація, критерії добору стратегічних альтернатив, функція корисності, функція ефективності, некласична теорія, оптимальні технології, оптимізація, синергетичний ефект, конкурентне середовище, будівельна організація

Бібліографічний опис

Анін В. І. Теоретико-методологічні основи функціонування будівельної ор¬ганізації в конкурентному середовищі : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.07.03 / Анін Віктор Іванович; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2005. - 39 с. - Бібліогр. : с 35 - 37.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset