Термінологічна лексика і способи її утворення в англійській науково-технічній літературі

Ескіз

Дата

2017

Автори

Паніна, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядаються питання термінологічного складу сучасних англомовних науково-технічних текстів, зокрема деякі способи терміноутворення.

Опис

Ключові слова

кафедра іноземних мов, термінологізація, термін, терміносистема, ЛСВ, термінологічне словосполучення, фразеологізми, терминологизация, термин, терминосистема, терминологическое словосочетание, фразеологизмы, terminologization, terminological system, lexical-semantic variation, phraseological units

Бібліографічний опис

Паніна О. В. Термінологічна лексика і способи її утворення в англійській науково-технічній літературі / О. В. Паніна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 65. – С. 430 - 435. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced