Об’єкти готельного бізнесу: пошук екологічних рішень

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведено результати дослідження сучасного досвіду будівництва екоготелів. В якості об‘єктів дослідження обрано 4 екоготеля, побудовані упродовж 2000-2013 рр. в різних частинах світу. Це - різноманітні за кількістю та категоріями номерів будівлі та комплекси оригінальної архітектури, інженерні рішення яких базуються на використанні сучасних технологій скорочення техногенного навантаження на довкілля.
Опис
Ключові слова
архітектура, громадські будівлі, готелі, екоготелі, енергоефективність, довкілля
Бібліографічний опис
Савченко В. В. Об’єкти готельного бізнесу: пошук екологічних рішень / В. В. Савченко, Г. М. Агєєва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 42. - С. 272-279. - Бібліогр : 6 назв.
Зібрання