Об’єкти готельного бізнесу: пошук екологічних рішень

Ескіз

Дата

2016

Автори

Савченко, В. В.
Агєєва, Г. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведено результати дослідження сучасного досвіду будівництва екоготелів. В якості об‘єктів дослідження обрано 4 екоготеля, побудовані упродовж 2000-2013 рр. в різних частинах світу. Це - різноманітні за кількістю та категоріями номерів будівлі та комплекси оригінальної архітектури, інженерні рішення яких базуються на використанні сучасних технологій скорочення техногенного навантаження на довкілля.

Опис

Ключові слова

архітектура, громадські будівлі, готелі, екоготелі, енергоефективність, довкілля

Бібліографічний опис

Савченко В. В. Об’єкти готельного бізнесу: пошук екологічних рішень / В. В. Савченко, Г. М. Агєєва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 42. - С. 272-279. - Бібліогр : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset