Принципи та методи трансформації деградуючих промислових будівель і територій

Ескіз

Дата

2023

Автори

Гулей, Дарина Володимирівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У вступі обґрунтовано актуальність теми, показано зв’язок з науковими програми, визначено мету дослідження, завдання, об’єкт, предмет, межі та методи дослідження. Наведено наукову новизну одержаних результатів і їх практичне значення. Представлено особистий внесок здобувача, апробацію результатів дослідження, список публікацій, структуру та обсяг роботи.

Опис

Ключові слова

трансформація, деградуючі промислові будівлі і території, принципи та методи трансформації, transformation, degrading industrial buildings, and territories, principles and methods of transformation

Бібліографічний опис

Гулей, Дарина Володимирівна. Принципи та методи трансформації деградуючих промислових будівель і територій : анотація дис. ... д-ра архітектури : 191 ; 19 / Гулей Дарина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. -Київ : КНУБА, 2023 . С. 2 - 13. - Бібліогр. : 17 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced