Визначення добового виходу біогазу побутових біореакторів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Малкін, Е. С.
Желих, В. М.
Фурдас, Ю. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто метод інженерного розрахунку, який можна використовувати для визначення добового виходу біогазу побутових біогазових установок, що експлуатуються на фермерських господарствах. За його допомогою можна визначити об’єм добового завантаження сировини та максимальний вихід біогазу. Встановлено графічні залежності, які можна використовувати під час проектування побутових біогазових систем для отримання біогазу та утилізації сільськогосподарських відходів.
Опис
Ключові слова
біореактор, біогаз, процес метаноутворення, біомаса, анаеробне бродіння, кафедра теплогазопостачання та вентиляції
Бібліографічний опис
Малкін Е. С. Визначення добового виходу біогазу побутових біореакторів / Е. С. Малкін, В. М. Желих, Ю. В. Фурдас // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. Е.С. Малкін. – Київ, 2014. - Вип. 17. - С. 128 – 132. – Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання