Вдосконалення ефективних стратегій керування транспортними потоками: математичне моделювання, алгоритми контролю для автоматизованих систем управління

Ескіз

Дата

2018

Автори

Човнюк, Ю. В.
Диктерук, М. Г.
Чередниченко, П. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуті алгоритми моделювання простих транспортних потоків у режимі реального часу з використанням стандартних пакетів програм для ПЕОМ (типу MATLAB). Використання запропонованого підходу при формуванні моделі транспортного потоку дозволяє здійснити підрахунок числа автомобілів у реальному масштабі часу, розрахувати середню довжину черги для ухвалення рішення про регулювання проїзду. При подальшому розвитку моделі можливо здійснювати оперативну класифікацію транспортних засобів у потоці для формування ефективного керування системами регулювання шляхово- транспортного комплексу.

Опис

Ключові слова

кафедра міського будівництва, вдосконалення, ефективність, стратегії, керування, транспортні потоки, математичне моделювання, алгоритми, контроль, автоматизовані системи управління, improvement, efficiency, strategy, management, traffic flows, mathematical modeling, algorithms, control, automated control systems

Бібліографічний опис

Човнюк Ю. В. Вдосконалення ефективних стратегій керування транспортними потоками: математичне моделювання, алгоритми контролю для автоматизованих систем управління / Ю. В. Човнюк, М. Г. Диктерук, П. П. Чередниченко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 66. - С. 645-653. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset