Методологічні підходи до формування «Паспортів екологічної безпеки видів»

Ескіз

Дата

2015

Автори

Кривомаз, Т.І.
Волошкіна, О.С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Живі організми формують та контролюють потоки речовини та енергії в біосфері, забезпечуючи стабільність параметрів навколишнього середовища, тому пропонується використовувати біологічний вид у якості ключової одиниці моніторингу екобезпеки. Виходячи з найпростішої моделі взаємодії виду з абіотичними та біотичними факторами навколишнього середовища, виведена формула для оцінки оптимальних умов існування певного організму: H = F (B, P, C), де H — коефіцієнт процвітання виду; B — сумарна дія біотичних факторів; P — інтегральний вплив фізичних факторів; C — загальна дія хімічних факторів. Обґрунтовано впровадження «Паспортів екологічної безпеки видів» для накопичення верифікованого масиву інформації у стандартизованій формі для подальшого використання фахівцями у сфері екобезпеки. Проаналізовано математичні підходи, які використовуються для кількісної оцінки біотичних та абіотичних факторів та розпочато створення методологічного підґрунтя для паспортизації видів живих організмів. Для отримання аналітичної інформації у текстовому та графічному вигляді необхідно створити експертну систему оцінки процесів життєдіяльності організмів: ES = DB + LR + EX + NK + IN, де ES — експертна система; DB — база даних; LR — підсистема алгоритмів для аналізу інформації; EX — пояснювальна підсистема; NK — підсистема надходження нових знань; IN — діалоговий інтерфейс.

Опис

Ключові слова

кафедра охорони праці та навколишнього середовища, екологічна безпека, паспортизація, методологічні підходи

Бібліографічний опис

Кривомаз Т. І. Методологічні підходи до формування "паспортів екологічної безпеки видів" / Т. І. Кривомаз, О. С. Волошкіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2015. - № 4. - С. 36-45. - Бібліогр. : 30 назв. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvpi_2015_4_8

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset