Методологічні підходи до формування «Паспортів екологічної безпеки видів»

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Живі організми формують та контролюють потоки речовини та енергії в біосфері, забезпечуючи стабільність параметрів навколишнього середовища, тому пропонується використовувати біологічний вид у якості ключової одиниці моніторингу екобезпеки. Виходячи з найпростішої моделі взаємодії виду з абіотичними та біотичними факторами навколишнього середовища, виведена формула для оцінки оптимальних умов існування певного організму: H = F (B, P, C), де H — коефіцієнт процвітання виду; B — сумарна дія біотичних факторів; P — інтегральний вплив фізичних факторів; C — загальна дія хімічних факторів. Обґрунтовано впровадження «Паспортів екологічної безпеки видів» для накопичення верифікованого масиву інформації у стандартизованій формі для подальшого використання фахівцями у сфері екобезпеки. Проаналізовано математичні підходи, які використовуються для кількісної оцінки біотичних та абіотичних факторів та розпочато створення методологічного підґрунтя для паспортизації видів живих організмів. Для отримання аналітичної інформації у текстовому та графічному вигляді необхідно створити експертну систему оцінки процесів життєдіяльності організмів: ES = DB + LR + EX + NK + IN, де ES — експертна система; DB — база даних; LR — підсистема алгоритмів для аналізу інформації; EX — пояснювальна підсистема; NK — підсистема надходження нових знань; IN — діалоговий інтерфейс.
Опис
Ключові слова
кафедра охорони праці та навколишнього середовища, екологічна безпека, паспортизація, методологічні підходи
Бібліографічний опис
Кривомаз Т. І. Методологічні підходи до формування "паспортів екологічної безпеки видів" / Т. І. Кривомаз, О. С. Волошкіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2015. - № 4. - С. 36-45. - Бібліогр. : 30 назв. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvpi_2015_4_8
Зібрання