Концептуальні основи кінематичного аналізу лінійних дискретно-континуальних вібраційних систем: застосування інтегрального перетворення Лапласа

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
За допомогою інтегрального перетворення Лапласа отримано інтегральне зображення розв'язку крайової задачі для однорідного хвильового рівняння із врахуванням зовнішнього та внутрішнього тертя з типовими граничними умовами. При цьому в крайові умови входять друга та перша похідна по часовій змінній, а також перша похідна по просторовій змінній. Досліджено спектр задачі, виписані її головні розв'язки. Для горизонтального та вертикального деформування прошарку вібросистемою використані відповідні реологічні моделі оброблюваного матеріалу.
Опис
Ключові слова
концепція, основи, кінематика, аналіз, лінійність, вібрація, дискретно-континуальна система, інтегральне перетворення Лапласа, концепция, основы, кинематика, анализ, линейность, вибрация, дискретно¬континуальная система, интегральное преобразование Лапласа, concept, bases, kinematics, analysis, linearity, vibration, discrete and continual system, integrated transformation of Laplace
Бібліографічний опис
Концептуальні основи кінематичного аналізу лінійних дискретно-континуальних вібраційних систем: застосування інтегрального перетворення Лапласа / Ю. Човнюк, К. Почка, В. Кравчук, М. Діктерук // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 85. – С. 15 - 19. – Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання