Концептуальні основи кінематичного аналізу лінійних дискретно-континуальних вібраційних систем: застосування інтегрального перетворення Лапласа

Ескіз

Дата

2015

Автори

Човнюк, Ю.
Почка, К.
Кравчук, В.
Діктерук, М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

За допомогою інтегрального перетворення Лапласа отримано інтегральне зображення розв'язку крайової задачі для однорідного хвильового рівняння із врахуванням зовнішнього та внутрішнього тертя з типовими граничними умовами. При цьому в крайові умови входять друга та перша похідна по часовій змінній, а також перша похідна по просторовій змінній. Досліджено спектр задачі, виписані її головні розв'язки. Для горизонтального та вертикального деформування прошарку вібросистемою використані відповідні реологічні моделі оброблюваного матеріалу.

Опис

Ключові слова

концепція, основи, кінематика, аналіз, лінійність, вібрація, дискретно-континуальна система, інтегральне перетворення Лапласа, концепция, основы, кинематика, анализ, линейность, вибрация, дискретно¬континуальная система, интегральное преобразование Лапласа, concept, bases, kinematics, analysis, linearity, vibration, discrete and continual system, integrated transformation of Laplace

Бібліографічний опис

Концептуальні основи кінематичного аналізу лінійних дискретно-континуальних вібраційних систем: застосування інтегрального перетворення Лапласа / Ю. Човнюк, К. Почка, В. Кравчук, М. Діктерук // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 85. – С. 15 - 19. – Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset