Уточнена математична модель коливань вантажу при повороті крана підйомно-транспортної машини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Діктерук, Михайло
Човнюк, Юрій
Почка, Костянтин
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті запропонована уточнена математична модель стрілової системи крана з двома ступенями вільності руху в умовах рівномірного та нерівномірного нерівноприскореного повороту. Встановлено умови, за яких виникають квазірезонасні коливання вантажу на канаті, за наявності сухого, в'язкого та нелінійного (квадратичного) тертя.
Опис
Ключові слова
кафедра автоматизації технологічних процесів, підйомно-транспортні машини, нерівномірний поворот, стріла, канат, тертя
Бібліографічний опис
Діктерук М. Г. Уточнена математична модель коливань вантажу при повороті крана підйомно-транспортної машини / М. Г. Діктерук, Ю. Човнюк, К. Почка // Г ірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. К. Сукач. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 83. - С.49-54. Біблиогр. : 6 назв.
Зібрання