Методика розв’язання задачі про гармонічні коливання масивів з тріщинами

Ескіз недоступний
Дата
2007
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Пропонується методика дослідження коливань пружних масивних елементів конструкцій, послаблених тріщинами. Отримане граничне інтегральне представлення для напружень, до складу якого входять сингулярний і гіперсингулярний інтеграли. За допомогою інтегрування частинами проведена регуляризація другого з інтегралів, після чого вказане представлення може використовуватись в якості граничного сингулярного інтегрального рівняння. Розв’язана тестова задача про статичне навантаження масиву з круговою тріщиною.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, гармонічні коливання, тріщини, пружний масив, деформації
Бібліографічний опис
Ворона Ю. В. Методика розв’язання задачі про гармонічні коливання масивів з тріщинами / Ю. В. Ворона, О. В. Геращенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2007. – Вип. 81. – С. 119–134. – Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання