Досвід підвищення енергоефективності багатоквартирних житлових будинків шляхом проведення санації

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізований закордонний та вітчизняний досвід підвищення енергоефективності багатоквартирних житлових будинків в історичному середовищі, виявлені основні підходи вирішення даної проблеми в різних умовах, зроблено висновок про доцільність та перспективність санації як методу підвищення енергоефективності житлових будинків.
Опис
Ключові слова
кафедра рисунку і живопису, енергоефективність, термореновація, термомодернізація, терморекострукція, санація багатоповерхових житлових будинків
Бібліографічний опис
Данько К. С. Досвід підвищення енергоефективності багатоквартирних житлових будинків шляхом проведення санації / К. С. Данько // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 32. - С. 395 - 404. - Бібліогр. : 19 назв.
Зібрання