Низкоэтажная высокоплотная жилая застройка в архитектуре исторического Киева

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Серьогін, Ю. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Викладені результати дослідження впливу малоповерхових. Житлових комплексів. Побудованих за проектами архітектурного бюро «Ю.Серьогін» на архітектурне середовище історичного Києва та пропозиції щодо відродження до будівництва, невиправдано забутого традиційного для України галерейного типу житла в квартальній забудові.
Опис
Ключові слова
Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, малоповерхові житлові комплекси, високоплотна забудова, житловий квартал, галерейний тип житла
Бібліографічний опис
Серьогін Ю. І. Низкоэтажная высокоплотная жилая застройка в архитектуре исторического Киева / Ю, І. Серьогін // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 46. - С. 439-447. - Бібліогр : 5 назв.
Зібрання