Низкоэтажная высокоплотная жилая застройка в архитектуре исторического Киева

Ескіз

Дата

2016

Автори

Серьогін, Ю. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Викладені результати дослідження впливу малоповерхових. Житлових комплексів. Побудованих за проектами архітектурного бюро «Ю.Серьогін» на архітектурне середовище історичного Києва та пропозиції щодо відродження до будівництва, невиправдано забутого традиційного для України галерейного типу житла в квартальній забудові.

Опис

Ключові слова

Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, малоповерхові житлові комплекси, високоплотна забудова, житловий квартал, галерейний тип житла

Бібліографічний опис

Серьогін Ю. І. Низкоэтажная высокоплотная жилая застройка в архитектуре исторического Киева / Ю, І. Серьогін // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 46. - С. 439-447. - Бібліогр : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced