Автоматизована система управління ефективністю енерговикористанням об'єктами галузі освіти

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Рассмотрено современное состояние существующих систем управления энергоиспользованием для объектов отрасли образования. Предложено создание целостной модели управления процессами энергопотребления и энергосбережением (ПЭЭ) в бюджетных заведениях, в т.ч. для объектов образования. Внедрение автоматизированной системы управления энергоиспользованием обеспечит качественное проведение автоматизированного расчета целевых показателей и эффективности потребления энергетических ресурсов, в том числе в сравнительных условиях, использованием специализированных методик и алгоритмов расчета для предоставления объективной и достоверной информации о ходе реализации программ энергосбережения
Опис
Ключові слова
управління енерговикористанням, об'єкти галузі освіти, системи управління
Бібліографічний опис
Захарченко Ю. А. Автоматизована система управління ефективністю енерговикористанням об'єктами галузі освіти / Ю. А. Захарченко, Н. П. Соколова // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 4. - С. 134-138. - Бібліогр. : 3 назви
Зібрання