Принцип гармонічності міського середовища

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто теоретичні та філософські засади формулювання принципів гармонічності міського середовища. Запропоновано базові принципи гармонічного існування міського середовища та додаткові принципи для компонентів, процесів та ресурсів міського середовища.
Опис
Ключові слова
міське середовище, гармонічність, базові принципи
Бібліографічний опис
Стецюк І. І. Принцип гармонічності міського середовища / І. І. Стецюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 35. - С. 142-146. - Бібліогр : 8 назв.
Зібрання