Принцип гармонічності міського середовища

Ескіз

Дата

2014

Автори

Стецюк, І. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто теоретичні та філософські засади формулювання принципів гармонічності міського середовища. Запропоновано базові принципи гармонічного існування міського середовища та додаткові принципи для компонентів, процесів та ресурсів міського середовища.

Опис

Ключові слова

міське середовище, гармонічність, базові принципи

Бібліографічний опис

Стецюк І. І. Принцип гармонічності міського середовища / І. І. Стецюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 35. - С. 142-146. - Бібліогр : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset