Проектування складу та дослідження властивостей лужних бетонів на основі паливних зол

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Знання
Анотація
Сучасні об’єктивні світові тенденції зменшення матеріалоємності і посилення ресурсозбереження на усіх технологічних ділянках будівельного виробництва потребують підвищення використання супутніх продуктів виробництв у складі цементів і бетонів, зокрема з покращеними експлуатаційними властивостями. У зв’язку з цим набуває актуальності розвиток технологій, спрямованих на вирішення проблеми економії цементної складової в бетонах за рахунок використання у складі цементу доменних гранульованих шлаків і паливних зол, при одночасному підвищенні експлуатаційних характеристик.
Опис
Ключові слова
кафедра технології будівельних конструкцій і виробів, міцность бетону, зололужний цемент, портландцемент
Бібліографічний опис
Грабовчак В. В. Проектування складу та дослідження властивостей лужних бетонів на основі паливних зол / В. В. Грабовчак, О. Ю. Ковальчук, В. П. Омельчук / Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. // Держ. підприємство "НДІБМВ" , Держ. наук.-дослід. інститут “ДНДІСТ” ; гол. ред. Ю. М. Червяков. – Київ : Знання, 2012. - Вип. 43. - С. 69 - 72. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання