Проектування складу та дослідження властивостей лужних бетонів на основі паливних зол

Ескіз

Дата

2012

Автори

Грабовчак, Валентина Валентинівна
Ковальчук, Олександр Юрійович
Омельчук, Василь Петрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Знання

Анотація

Сучасні об’єктивні світові тенденції зменшення матеріалоємності і посилення ресурсозбереження на усіх технологічних ділянках будівельного виробництва потребують підвищення використання супутніх продуктів виробництв у складі цементів і бетонів, зокрема з покращеними експлуатаційними властивостями. У зв’язку з цим набуває актуальності розвиток технологій, спрямованих на вирішення проблеми економії цементної складової в бетонах за рахунок використання у складі цементу доменних гранульованих шлаків і паливних зол, при одночасному підвищенні експлуатаційних характеристик.

Опис

Ключові слова

кафедра технології будівельних конструкцій і виробів, міцность бетону, зололужний цемент, портландцемент

Бібліографічний опис

Грабовчак В. В. Проектування складу та дослідження властивостей лужних бетонів на основі паливних зол / В. В. Грабовчак, О. Ю. Ковальчук, В. П. Омельчук / Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. // Держ. підприємство "НДІБМВ" , Держ. наук.-дослід. інститут “ДНДІСТ” ; гол. ред. Ю. М. Червяков. – Київ : Знання, 2012. - Вип. 43. - С. 69 - 72. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset