Вип. 43

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Утилизация и локализация токсичных отходов в шлакощелочных бетонах и компаундах
  (Знання, 2012) Кривенко, Павел Васильевич; Петропавловский, Олег Николаевич; Гелевера, Александр Григорьевич; Вознюк, Григорий Викторович
  Досліджено процеси структуроутворення в модельних системах «лужний цемент - солі важких металів» і приведені результати надійності локалізації гальванічних шламів в шлаколужному цементному камені. Розглянуто властивості і склади шлаколужних бетонів, що включають гальванічні шлами та електроліти відпрацьованих акумуляторів, наведено досвід іммобілізації гальванічних шламів у складі бетонних виробів для дорожнього будівництва і малих архітектурних форм. Приведені дослідження ефективності іммобілізації радіоактивних відходів в компаундах на лужному цементі.
 • Документ
  Бетоны для мостостроения
  (Знання, 2012) Чистяков, Валерий Васильевич; Шургая, А. Г.; Дорошенко, Ю. М.; Гудименко, К. В.; Сербин, В. П.; Кабусь, А. В.
  У статті розглянуто вплив комплексного модифікатора на процеси гідратації портландцементу і властивості високорухливих бетонних сумішей. Показана ефективність застосування модифікатора в мостовому будівництві, що забезпечує підвищену міцність і довговічність. Встановлено, що використання комплексного модифікатора забезпечує отримання не тільки високорухливих бетонних сумішей з тривалим терміном збереження, але і бетонів заданих класів з поліпшеними фізико-механічними властивостями.
 • Документ
  Модифіковані цементобетони для покриття доріг
  (Знання, 2012) Чистяков, Вячеслав Васильович; Шургая, А. Г.; Дорошенко, Юлія Миколаївна; Чиженко, Н. П.; Кабусь, А. В.; Коваль, Л. Б.
  Показано один із шляхів покращення властивостей цементобетону для покриття доріг – модифікація комплексною добавкою поліфункціональної дії. Досліджувався її вплив на міцність, морозостійкість, водонепроникливість цементобетону, а також на особливості процесів твердіння.
 • Документ
  Вплив хімічних добавок різної природи на кінетику карбонізації бетону
  (Знання, 2012) Рунова, Раїса Федорівна; Троян, Вячеслав Васильович; Каменотрус, С. В.; Трихолаз, Є. В.
  За прискореною методикою досліджено кінетику карбонізації бетонів з різною структурою. Встановлено вплив добавок різної хімічної природи і функціональності на дифузійну проникність бетонів.
 • Документ
  Вплив складу геоцементу та температури обробки на властивості захисних покриттів
  (Знання, 2012) Гузій, Сергій Григорович; Кривенко, Павло Васильович; Киричок, В. І.; Константинівський, Борис Якович
  В статті розглянуто вплив складу геоцементу та температури обробки на властивості захисних покриттів. Показано, що в діапазоні температур 60-900о С міцністю при стиску від 0,4 до 8,95 МПа та деформаціями усадки/розширення при температурі 300о С – до -3,4%, а в діапазоні температур 600-900о С – від 0,58 до 4,2% характеризується штучний камінь на основі геоцементу складу (0,35К2О+0,65Na2 O)Al2O33,5SiO2 10,5H2O. Захисні покриття на його основі, які нанесені на металеві поверхні, в умовах дії температур від 300 до 900оС не відстаютьвід металевої основи за рахунок сумісності деформацій усадки/розширення покриття та металу.
 • Документ
  Будівельні розчини для влаштування підлог на основі модифікованих золоцементних в’яжучих речовин
  (Знання, 2012) Пушкарьова, Катерина Костянтинівна; Павлюк, Віталій Володимирович; Павлюк, І. М.
  Розроблено дисперсноармовані будівельні розчини (стяжки), на основі модифікованих золоцементних в’яжучих речовин, що містять у своєму складі до 60 мас.% золивинесення. Досліджено експлуатаційні та технологічні властивості розроблених в’яжучих речовин та стяжок на їх основі.
 • Документ
  Долговечность бетонов с активным кремнеземом в присутствии повышенного содержания щелочей
  (Знання, 2012) Кривенко, Павел Васильевич; Петропавловский, Олег Николаевич; Гелевера, Александр Григорьевич; Федоренко, Ю. В.
  На модельних системах вивчені процеси структуроутворення, які протікають в контактній зоні “цементний камінь  заповнювач”. Показано, що реакцією “луг – кремнієва кислота” можна ефективно керувати, вводячи, до складу лужних цементов активний глинозем у вигляді, наприклад, метакаоліну або золи винесення. Показана стабільність міцнісних і деформаційних показників бетонів на основі лужних цементов з лужно-реакційними заповнювачами в часі, що дозволяє прогнозувати їх високу довговічність.
 • Документ
  Оценка прочности бетона: нормативные документы, условия испытаний, достоверность
  (Знання, 2012) Рунова, Раиса Федоровна; Руденко, И. И.
  У статті дана оцінка міцності бетону як фізичної величини з урахуванням особливостей матеріалу і факторів, що обумовлюють її формування. Виконано аналіз нормативної бази України, що регламентує вимоги до сировинних матеріалів, бетонної суміші та бетону при виконанні випробувань з визначення міцності. Показані наявні відмінності у вимогах по випробуванню в документах, неадаптованих до нормативів Україні. Відзначено особливості бетонів нового покоління, в тому числі лужних, а також акцентовано увагу на необхідності оцінки достовірності показника міцності по її однорідності. Наведено приклад комплексного вирішення завдання визначення міцності при зведенні масивного монолітного ростверку.
 • Документ
  Регулювання складу та структури теплоізоляційних матеріалів на основі лужних алюмосилікатних в’яжучих систем
  (Знання, 2012) Пушкарьова, Катерина Костянтинівна; Гончар, О. А.; Гуринчук, Д. Ю.; Антикало, О. А.
  В статті розглянуто результати розробки неорганічних теплоізоляційних матеріалів на основі лужних алюмосилікатних композицій та різних типів пористих заповнювачів
 • Документ
  Комплексна добавка на основі етиленгліколю для пластифікації шлаколужних бетонів
  (Знання, 2012) Руденко, І. І.; Гергало, А. О.; Скорик, Віталій Володимирович
  В статті розглянуто один з варіантів пластифікації бетонів на основі шлаколужних цементів комплексними добавками на основі багатоатомних спиртів, що ґрунтується на процесі формування поверхнево-активних речовин у вигляді алкоголятів лужних та лужноземельних металів при гідратації цементу. Вплив комплексної добавки на фізико-механічні властивості дрібнозернистої суміші і бетону розглянуто в системі «етиленгліколь – лігносульфонат натрію». Проведено оптимізацію складу цієї системи, а саме обгрунтовано мінімальну витрату інгредієнтів, що забезпечує максимальний основний ефект дії - пластифікуючий, в т.ч. при забезпеченні заданого рівня міцності штучного каменю. Згідно вимог ДСТУ Б В 2.7 – 171:2008 розроблену комплексну добавку можна класифікувати як добавку сильнопластифікуючої дії, що характеризується додатковими ефектами дії - сповільнення тужавлення лужних сумішей і тверднення лужних бетонів і розчинів на ранніх строках тверднення.
 • Документ
  Проектування складу та дослідження властивостей лужних бетонів на основі паливних зол
  (Знання, 2012) Грабовчак, Валентина Валентинівна; Ковальчук, Олександр Юрійович; Омельчук, Василь Петрович
  Сучасні об’єктивні світові тенденції зменшення матеріалоємності і посилення ресурсозбереження на усіх технологічних ділянках будівельного виробництва потребують підвищення використання супутніх продуктів виробництв у складі цементів і бетонів, зокрема з покращеними експлуатаційними властивостями. У зв’язку з цим набуває актуальності розвиток технологій, спрямованих на вирішення проблеми економії цементної складової в бетонах за рахунок використання у складі цементу доменних гранульованих шлаків і паливних зол, при одночасному підвищенні експлуатаційних характеристик.
 • Документ
  Развитие представлений о структуре гипсового камня
  (Знання, 2012) Плугин, Аркадий Николаевич; Плугин, А. А.; Гасан, Юрий Гусейнович; Червенко, Евгений Николаевич
  А.Ф. Полаком дано термодинамическое доказательство возможности контактообразования по такому механизму [2], при котором фазовые контакты срастания образуются за счет перемещения зародышей по поверхности кристалликов CaSО4·2H2O в зазор между ними. Достоверность такого механизма кристаллизационного сращивания кристалликов гипса, по мнению автора, основывается на понижении свободной энергии зародыша в зазоре, по сравнению с его положением на поверхности. При этом в качестве движущих факторов перемещения зародышей с поверхности частицы в зазор и образования зародышей контактов рассматривается диффузионное перемещение, а также флуктуация, по Фольмеру, и возникновение молекулярных связей между зародышами противоположных поверхностей в зазоре.
 • Документ
  Аспекти ефективності бетонів для монолітних конструкцій
  (Знання, 2012) Троян, Вячеслав Васильович
  Наведені складові ефективності бетону взаємопов’язані. Так підвищення рухомості бетонних сумішей дозволяє отримати більш досконалу структуру бетону, що зумовлює підвищення його міцності, щільності і відповідно, довговічності. В той-же час бетони з високорухомих бетонних сумішей характеризуються підвищеними усадочними деформаціями і, відповідно, підвищеним тріщиноутворенням при висиханні [1], а несумісність в системі цемент - пластифікатор може зумовити підвищене повітровтягування та (або) зниження ступеню гідратації цементу [2]. Все це може призвести до зниження міцності бетону конструкції та підвищення його проникності, щодо агресивних середовищ.