Формотворення архітектурних об’єктів із застосуванням принципів самоорганізації

Ескіз

Дата

2011

Автори

Ковальчук, К. К.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті обґрунтовується необхідність переходу на нові принципи формування архітектурного середовища, що передбачають гнучкість, нелінійність, невизначеність та адаптивність; розглядаються результати сучасного досвіду дослідження принципів гнучкості в архітектурі; викладаються основні засади наукової гіпотези – розгляд архітектурного об’єкту, як відкритої системи, здатної до саморозвитку та самоорганізації; формулюються мета, основні задачі, наукова новизна, а також об’єкт та предмет дослідження.

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій в архітектурі, формування архітектурного середовища, гнучкість, нелінійність, невизначеність, адаптивність

Бібліографічний опис

Ковальчук К. К. Формотворення архітектурних об’єктів із застосуванням принципів самоорганізації / К. К. Ковальчук // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 40 (1). - С. 485 - 493. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset