Формотворення архітектурних об’єктів із застосуванням принципів самоорганізації

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті обґрунтовується необхідність переходу на нові принципи формування архітектурного середовища, що передбачають гнучкість, нелінійність, невизначеність та адаптивність; розглядаються результати сучасного досвіду дослідження принципів гнучкості в архітектурі; викладаються основні засади наукової гіпотези – розгляд архітектурного об’єкту, як відкритої системи, здатної до саморозвитку та самоорганізації; формулюються мета, основні задачі, наукова новизна, а також об’єкт та предмет дослідження.
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій в архітектурі, формування архітектурного середовища, гнучкість, нелінійність, невизначеність, адаптивність
Бібліографічний опис
Ковальчук К. К. Формотворення архітектурних об’єктів із застосуванням принципів самоорганізації / К. К. Ковальчук // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 40 (1). - С. 485 - 493. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання