Методичні підходи до пофакторної оцінки ланшафтів та інжнерно-геологічних умов ділянок житлової забудови м. Києва

Ескіз

Дата

2016

Автори

Панченко, Т. Ф.
Поломаний, С. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглянуті методичні підходи до пофакторної оцінки ландшафтів перспективних житлових територій. Актуальність теми зумовлена недостатньою увагою до аналізу територій м. Києва з точки зору цінності їх ландшафтів, придатності та доцільності освоєння для житлових територій та інших видів будівництва. Методи та висновки, розглянуті у цій статті, можуть бути використані для коригування рішень генерального плану м. Києва та більш збалансованого використання територіальних ресурсів міста.

Опис

Ключові слова

Київ, житлові території, методи, інженерно-геологічні умови, урбанізована територія, ландшафт, ландшафтне планування, кафедра ландшафтної архітектури

Бібліографічний опис

Панченко Т. Ф. Методичні підходи до пофакторної оцінки ланшафтів та інжнерно-геологічних умов ділянок житлової забудови м. Києва / Т. Ф. Панченко, С. В. Поломаний // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 46. - С. 330 - 334. - Бібліогр : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset